Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"invest in projects" — Słownik kolokacji angielskich

invest in projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainwestuj w projekty
  1. invest czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was no penalty for investing in projects that did not return the cost of capital.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo