BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"sponsor projects" — Słownik kolokacji angielskich

sponsor projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty sponsora
  1. sponsor czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has also sponsored cultural projects in other sectors like in film.

powered by  eTutor logo