BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"initiate projects" — Słownik kolokacji angielskich

initiate projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpoczynaj projekty
  1. initiate czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The project was initiated in 1996 and planned to continue for 10-12 years.

powered by  eTutor logo