"over the project" — Słownik kolokacji angielskich

over the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad projektem
  1. over przyimek + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Russian engineers had taken over the project by the early 1990's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo