"through projects" — Słownik kolokacji angielskich

through projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez projekty
  1. through przyimek + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film also seeks out people who attempt to create a sustainable food system through innovative projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo