BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"including projects" — Słownik kolokacji angielskich

including projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym projekty
  1. including przyimek + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Discover what we do behind the scenes, including special projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo