"projected above" — Słownik kolokacji angielskich

projected above kolokacja
Popularniejsza odmiana: project above
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony wyżej
  1. project czasownik + above przyimek
    Luźna kolokacja

    He saw the top of the car projecting above the water.

    Podobne kolokacje: