"projected on" — Słownik kolokacji angielskich

projected on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzucony
  1. project czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Then a video about the happy times when the two were together is projected on the wall.

    Podobne kolokacje: