"project from" — Słownik kolokacji angielskich

project from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt z
  1. project czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He can also project beams of energy from his eyes.

    Podobne kolokacje: