"project onto" — Słownik kolokacji angielskich

project onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt na
  1. project czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The pain of the past is projected onto the present.

    Podobne kolokacje: