"project into" — Słownik kolokacji angielskich

project into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt do
  1. project czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Try to project one into the future and see what happens.

    Podobne kolokacje: