"project above" — Słownik kolokacji angielskich

project above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wyżej
  1. project czasownik + above przyimek
    Zwykła kolokacja

    He saw the top of the car projecting above the water.

    Podobne kolokacje: