Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project is announced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest ogłoszony
  1. announce czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project was announced in 2008 and is expected to take two years to complete.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo