"personal project" — Słownik kolokacji angielskich

personal project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobisty projekt
  1. personal przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He continues to develop personal projects aside from his books.

powered by  eTutor logo