"initial project" — Słownik kolokacji angielskich

initial project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza litera projekt
  1. initial przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A initial project was announced in 2003 and should have been ready for Euro 2008.

powered by  eTutor logo