"Project ranges" — Słownik kolokacji angielskich

Project ranges kolokacja
Popularniejsza odmiana: project ranging
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zakresy projektu
  1. project rzeczownik + range czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These projects range in style and approach, but they all share one article of faith: hard rock is funny.

    Podobne kolokacje: