"project involves" — Słownik kolokacji angielskich

project involves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt obejmuje
  1. project rzeczownik + involve czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The project involved 5 million man hours over 193 weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo