"project ranging" — Słownik kolokacji angielskich

project ranging kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmowanie projektu
  1. project rzeczownik + range czasownik
    Zwykła kolokacja

    These projects range in style and approach, but they all share one article of faith: hard rock is funny.

    Podobne kolokacje: