Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project is completed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest skończony
  1. complete czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The total cost to complete the project was $96 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo