BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"project is implemented" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zrealizowany
  1. implement czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project will be implemented over the course of 36 month period.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo