"Music Project" — Słownik kolokacji angielskich

Music Project kolokacja
Popularniejsza odmiana: music project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt muzyczny
  1. music rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After all 12 years is a very long time for any music project.

    Podobne kolokacje: