Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project included" — Słownik kolokacji angielskich

project included kolokacja
Popularniejsza odmiana: include projects
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt obejmował
  1. include czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She's the third woman to meet the standard if you include theatrical projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo