Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"include projects" — Słownik kolokacji angielskich

include projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj projekty
  1. include czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She's the third woman to meet the standard if you include theatrical projects.

powered by  eTutor logo