"architectural project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektoniczny projekt
  1. architectural przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    He works with light, sound, film and video, often as part of architectural projects.

powered by  eTutor logo