Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"architectural firm" — Słownik kolokacji angielskich

architectural firm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektoniczna firma
  1. architectural przymiotnik + firm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They work together at their own architectural firm 10 minutes away.

powered by  eTutor logo