BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"architectural firm" — Słownik kolokacji angielskich

architectural firm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektoniczna firma
  1. architectural przymiotnik + firm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They work together at their own architectural firm 10 minutes away.

powered by  eTutor logo