"project at" — Słownik kolokacji angielskich

project at kolokacja
Popularniejsza odmiana: projected at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt przy
  1. project czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    The total cost of the 10-year effort was projected at $6 billion.

    Podobne kolokacje: