BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(4) cost, evaluation
Kolokacji: 2
(10) site, website, Zero, scope
Kolokacji: 4
(11) basis, name, member
Kolokacji: 3
(12) development, developer, Natal
Kolokacji: 3
(14) Mercury, Apollo, MUSE, Athena
Kolokacji: 4
(16) funding, finance, financing
Kolokacji: 3
(18) Gotham
Kolokacji: 1
(19) x, co-ordinator
Kolokacji: 2
(20) Orion, Phoenix
Kolokacji: 2
(21) completion, Genesis, phase
Kolokacji: 3
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.