"additional project" — Słownik kolokacji angielskich

additional project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowy projekt
  1. additional przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Half a dozen additional projects are in the preconstruction development phase.

powered by  eTutor logo