"additional feature" — Słownik kolokacji angielskich

additional feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowa cecha
  1. additional przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The other thing you can do is to add some additional features.

powered by  eTutor logo