"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
5. project begins = projekt zaczyna się project begins
8. project fails = oceny niedostateczne projektu project fails
9. project starts = projekt zaczyna project starts
10. project receives = projekt otrzymuje project receives
11. project uses = projekt używa project uses
12. project creates = projekt stwarza project creates
13. project comes = projekt przychodzi project comes
15. project takes = projekt bierze project takes
16. project makes = projekt robi project makes
17. Bible project runs = Biblijny projekt biegnie Bible project runs
19. project continues = projekt kontynuuje project continues
21. project helps = projekt pomaga project helps
22. project works = projekt udaje się project works
23. project brings = projekt przynosi project brings
24. project moves = projekt rusza się project moves
25. Project expends = Projekt poświęca Project expends
26. Project accepts = Projekt akceptuje Project accepts
27. project wins = projekt wygrywa project wins
28. project gets = projekt dostaje project gets
29. project produces = projekt produkuje project produces
30. project develops = projekt rozwija project develops
31. project calls = projekt dzwoni project calls
32. project falls = projekt spada project falls
34. project generates = projekt wytwarza project generates
35. project leads = projekt prowadzi project leads
38. project results = wyniki projektu project results
39. project grows = projekt rośnie project grows
40. project needs = projekt potrzebuje project needs
42. project proceeds = projekt kontynuuje project proceeds
43. project adds = projekt dodaje project adds
44. project offers = projekt oferuje project offers
45. project gives = projekt sprawia project gives
46. project represents = projekt reprezentuje project represents
47. project allows = projekt pozwala project allows
48. project looks = projekt patrzy project looks
49. project seems = projekt wydaje się project seems
50. project supports = projekt potwierdza project supports
51. project ends = projekt kładzie kres project ends
52. project attracts = projekt przyciąga project attracts
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.