"project going" — Słownik kolokacji angielskich

project going kolokacja
Popularniejsza odmiana: project goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście projektu
  1. project rzeczownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    You know how hard I've had to fight to keep the project going.

    Podobne kolokacje: