"project wins" — Słownik kolokacji angielskich

project wins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wygrywa
  1. project rzeczownik + win czasownik
    Silna kolokacja

    "The challenge is how to price the projects to win them and still generate returns."

    Podobne kolokacje: