Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project falls" — Słownik kolokacji angielskich

project falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt spada
  1. project rzeczownik + fall czasownik
    Zwykła kolokacja

    Those projects would just fall to the end of the line during the approval process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo