"project moving" — Słownik kolokacji angielskich

project moving kolokacja
Popularniejsza odmiana: project moves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruszanie się projektu
  1. project rzeczownik + move czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two men have since made peace, but the project is still moving forward without the city.

    Podobne kolokacje: