"project helps" — Słownik kolokacji angielskich

project helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt pomaga
  1. project rzeczownik + help czasownik
    Silna kolokacja

    The companies say the project will help bring down the price of the sets, which now retail for about $30,000 in Japan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo