Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
(3) aim, target
Kolokacji: 2
12. project is given = projekt jest dany project is given
13. work projects = projekty robocze work projects
14. bring the project = wnieś projekt bring the project
15. take the project = wymagaj projektu take the project
16. play in projects = gra w projektach play in projects
17. make on the project = zrób na projekcie make on the project
18. move with the project = rusz się z projektem move with the project
19. turn to projects = kolej do projektów turn to projects
20. build as a project = zbuduj jako projekt build as a project
21. project is run = projekt jest przebiegnięty project is run
22. grow up in a housing project = urośnij w dzielnicy mieszkaniowej grow up in a housing project
23. develop as a project = rozwiń jako projekt develop as a project
24. move to projects = przeprowadź się do projektów move to projects
25. result in projects = wynik w projektach result in projects
26. form a project = ukształtuj projekt form a project
27. take for the project = weź dla projektu take for the project
28. generate projects = wytwórz projekty generate projects
(9) include, revive, permit
Kolokacji: 3
(14) collaborate, assist
Kolokacji: 4
(15) fund, finance, invest, spend
Kolokacji: 4
(21) base, found
Kolokacji: 2
(23) allocate, distribute, share
Kolokacji: 3
(24) involve, feature, affect, own
Kolokacji: 5
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.