"work projects" — Słownik kolokacji angielskich

work projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty robocze
  1. work czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Government's emergency public works projects, which in 1983 involved over three million people, are in fact aimed at slowing migration.

    Podobne kolokacje: