"Wisconsin Project" — Słownik kolokacji angielskich

Wisconsin Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wisconsin Projekt
  1. Wisconsin rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He served as executive director of the Wisconsin Project for twenty-five years.

    Podobne kolokacje: