"Washington Project" — Słownik kolokacji angielskich

Washington Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt waszyngtoński
  1. Washington rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The exhibition is now at the Washington Project for the Arts until Aug. 13.

    Podobne kolokacje: