"project finds" — Słownik kolokacji angielskich

project finds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt znajduje
  1. project rzeczownik + find czasownik
    Luźna kolokacja

    This project aimed to collect information and to answer few questions such as, where are sparrows still found in India?

    Podobne kolokacje: