"play in projects" — Słownik kolokacji angielskich

play in projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra w projektach
  1. play czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The two had played in various bands and projects together since 1981.

    Podobne kolokacje: