Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project is released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest wyładowany
  1. release czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project began several years ago but was finally released on the 28th of March, 2008.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo