BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"direct the project" — Słownik kolokacji angielskich

direct the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kieruj projekt
  1. direct czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Got to know him a little over ten years ago, when he first came to direct the project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo