"direct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

direct czasownik

direct + rzeczownik
Kolokacji: 138
direct episodes • direct plays • direct traffic • direct operations • direct one's attention • direct one's efforts • direct one's fire • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
3. direct traffic = bezpośredni ruch uliczny direct traffic
7. direct one's fire = kierować czyjś ogień direct one's fire
9. direct commercials = bezpośrednie reklamy direct commercials
10. direct attacks = bezpośrednie ataki direct attacks
14. direct questions = pytania bezpośrednie direct questions
16. direct development = bezpośredni rozwój direct development
18. direct an adaptation = wyreżyseruj adaptację direct an adaptation
21. direct people = bezpośredni ludzie direct people
22. direct one's men = kierować czyjś ludzie direct one's men
23. direct research = bezpośrednie badania direct research
24. direct operas = bezpośrednie opery direct operas
26. direct one's feature = kierować czyjś cecha direct one's feature
27. direct one's course = kierować czyjś kurs direct one's course
28. direct money = bezpośrednie pieniądze direct money
29. direct one's staff = kierować czyjś personel direct one's staff
30. direct agencies = bezpośrednie agencje direct agencies
czasownik + direct
Kolokacji: 16
begin directing • go to direct • hired to direct • start directing • want to direct • ...
direct + przyimek
Kolokacji: 44
directed by • directed at • directed against • direct toward • directed towards • ...
direct + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 66
specifically directed • later direct • primarily directed • mainly directed • personally direct • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.