"direct money" — Słownik kolokacji angielskich

direct money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie pieniądze
  1. direct czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What we said is, let's take into account as best we can who they seem to want to direct money to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo