BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"direct operations" — Słownik kolokacji angielskich

direct operations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie operacje
  1. direct czasownik + operation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were in the front room from which John had directed operations during the night.

powered by  eTutor logo