"Miami Project" — Słownik kolokacji angielskich

Miami Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Miami Projekt
  1. Miami rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Twenty years later, Buoniconti's commitment has helped the Miami Project raise more than $150 million and influenced thousands of lives.

    Podobne kolokacje: