"develop projects" — Słownik kolokacji angielskich

develop projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj projekty
  1. develop czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But during the 13 years in which the project was developed, the total costs were more than $75 million, he said.

powered by  eTutor logo