Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project is built" — Słownik kolokacji angielskich

project is built kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest budzony
  1. build czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project was built at a cost of P58.7 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo