"move to projects" — Słownik kolokacji angielskich

move to projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeprowadź się do projektów
  1. move czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They can be moved to other projects in these intervals, improving departmental productivity.

    Podobne kolokacje: